Momentálne prehliadate: mobilné domy

mobilné domy

Neuvažujete tiež o mobilnom domčeku na kolesách?

    Prvé používania mobilných domčekov možno vysledovať už v  15. storočí, kedy skupiny  cigánov cestovali so svojimi početnými rodinami v mobilných domčekoch charakteru ťahanými koňmi naprieč našim kontinentom. V Amerike boli  prvé mobilné domy  postavené až v roku 1870. Boli to  jednoduchšie  pohyblivé plážové obydlia  vyrobené v Severnej Karolíne. Domy boli ťahané a premiestňované skupinkami koní. Moderná […]